U BENT ONDERNEMER

Pensioen
De opbouw van een voorziening voor later is, behoudens verplichte deelname aan een beroepspensioenfonds, in heel veel gevallen uw eigen verantwoordelijkheid. De toekomstige verkoop van uw onderneming of praktijk is tegenwoordig niet langer een gegarandeerd succes om later tot een goed pensioen te komen. Begin dus tijdig met het nadenken hierover. De wetgever biedt u de mogelijkheid om zelf pensioen op te bouwen, namelijk een lijfrentevoorziening.

Middels een bepaalde formule kan van jaar tot jaar worden bepaald of u in aanmerking komt voor lijfrenteaftrek, en zo ja voor welk bedrag. Tot 2008 kon een lijfrente uitsluitend worden gerealiseerd middels een verzekering, tegenwoordig kan dat gelukkig ook worden geregeld via een lijfrenterekening bij een bankinstelling, ook wel banksparen genoemd. Wel dient er bij banksparen rekening te worden gehouden dat er, zeker in de beginjaren, onvoldoende kapitaal is gespaard voor een adequate nabestaandenvoorziening. Middels een separate en op maat gemaakte risicoverzekering kan dat worden ondervangen.

Wij kunnen voor u de noodzakelijke berekeningen maken en marktonderzoek doen waar u het beste terecht kunt. Hierbij rekening houdend met uw wensen, de betrouwbaarheid en de klantgerichtheid van de instelling waar u uw geld naar toe brengt. Voor de realisering van lijfrentevoorzieningen werken we met vaste te declareren bedragen. Voorts adviseren we u een lijfrenteabonnement af te nemen. We maken dan jaarlijks de benodigde lijfrenteberekening voor u en checken welke aanbieder op dat moment de beste prijs/kwaliteitverhouding heeft. Op die manier blijft uw lijfrenteregeling up-to-date.

Arbeidsongeschiktheid
Naast pensioen voor later en een goede nabestaandenvoorziening is er nog een ander belangrijk aandachtspunt: wat zijn de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid? Voor u is er van overheidswege enkel het vangnet van de Wet Werk en Bijstand, waarbij de uitkering juist hoog genoeg is om te kunnen overleven. Bij een nieuw te realiseren arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) werken we met een vast bedrag voor realisatie, alsmede een abonnementstarief ingaande het daarop volgende jaar. Klik op het rode vlak links op deze pagina.

Het kan ook zijn dat u al een AOV heeft, en in principe ook niet van plan bent om deze AOV vaarwel te zeggen. Is deze AOV tot stand gekomen vóór 1 januari 2013? Dan hebben we goed nieuws voor u! In onze brochure over retourprovisie (zie tabblad formulieren) kunt u lezen hoe u via ons veel geld kunt besparen.

U gaat uw bedrijf of praktijk verkopen of u heeft dat recent gedaan
Als vrije beroeper stopt u eigenlijk nooit met het uitoefenen van uw beroep. Toch komt er een moment om te starten met andere dingen, de zogenaamde tweede carrière. De verkoop van uw praktijk staat voor de deur. De overdracht van de cliënten aan uw opvolger (goodwill), de verkoop van de inventaris en eventueel het bedrijfspand zorgen ervoor dat u een behoorlijke fiscale winst realiseert. Het direct afrekenen (eenmanszaak of VOF) met de fiscus behoort tot de mogelijkheden, maar is over het algemeen niet aantrekkelijk. Een aantal fiscale faciliteiten zorgt ervoor dat u niet direct hoeft af te rekenen maar een adequate pensioenvoorziening kunt treffen. Met andere woorden de financiële en fiscale planning van uw toekomst staat voor de deur.

Wellicht heeft u in het verleden reeds pensioenreserveringen getroffen (bijvoorbeeld de opbouw van een fiscale oudedagsreserve of een storting in privé van een lijfrente-koopsom). Met deze reserveringen zult u eveneens iets moeten ondernemen.

Een totale integratie van uw pensioenreservering in één regeling is dan de meest voor de hand liggende oplossing. Een onderzoek in deze en met name ook naar de rendementen die op de voorzieningen worden behaald behoort tot het dienstenpakket van De Raadslieden van Hattem.