U BENT DGA

Pensioen
De opbouw van een voorziening voor later is, behoudens verplichte deelname aan een beroepspensioenfonds, in heel veel gevallen uw eigen verantwoordelijkheid. De toekomstige verkoop van uw onderneming is tegenwoordig niet langer een gegarandeerd succes om later tot een goed pensioen te komen. Begin dus tijdig met het nadenken hierover. De wetgever biedt u als DGA een aantal mogelijkheden om pensioen op te bouwen, iedere mogelijkheid heeft bepaalde voor- en nadelen.

Een mogelijkheid is een pensioenregeling op basis van beschikbare premie. Jaarlijks wordt er premie afgedragen aan een pensioenuitvoerder of verzekeringmaatschappij. Met andere woorden de uitvoering van de pensioenregeling wordt uitbesteed. De kosten van een dergelijke regeling zijn uiteraard aftrekbaar, het geld verlaat in dit geval dus wel de onderneming. Ook hier berekenen we voor dit pakket een eenmalig bedrag. Vervolgens adviseren we een pensioenabonnement, waarbij we jaarlijks de noodzakelijke premieberekeningen maken, de juridische documenten vervangen als wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven en checken of de overlijdensrisicodekking en de dekking bij arbeidsongeschiktheid nog steeds adequaat is.

De tweede mogelijkheid is de opbouw van een pensioen in privé, en dan noemen we het een lijfrentevoorziening. Uw B.V. speelt hierbij geen enkele rol, het is een privé aangelegenheid.

Middels een bepaalde formule kan van jaar tot jaar worden bepaald of u in aanmerking komt voor lijfrenteaftrek, en zo ja voor welk bedrag. Tot 2008 kon een lijfrente uitsluitend worden gerealiseerd middels een verzekering, tegenwoordig kan dat gelukkig ook worden geregeld via een lijfrenterekening bij een bankinstelling, ook wel banksparen genoemd. Wel dient er bij banksparen rekening te worden gehouden dat er, zeker in de beginjaren, onvoldoende kapitaal is gespaard voor een adequate nabestaandenvoorziening. Middels een separate en op maat gemaakte risicoverzekering is dat te ondervangen.

Wij kunnen voor u de noodzakelijke berekeningen maken en marktonderzoek doen waar u het beste terecht kunt. Hierbij rekening houdend met uw wensen, de betrouwbaarheid en de klantgerichtheid van de instelling waar u uw geld naar toe brengt. Voor de realisering van lijfrentevoorzieningen werken we met vaste te declareren bedragen. Voorts adviseren we u een lijfrenteabonnement af te nemen. We maken dan jaarlijks de benodigde lijfrenteberekening voor u en checken welke aanbieder op dat moment de beste prijs/kwaliteitverhouding heeft. Op die manier blijft uw lijfrenteregeling up-to-date.

Arbeidsongeschiktheid
Naast pensioen voor later en een goede nabestaandenvoorziening is er nog een ander belangrijk aandachtspunt: wat zijn de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid? Voor u is er van overheidswege enkel het vangnet van de Wet Werk en Bijstand, waarbij de uitkering juist hoog genoeg is om te kunnen overleven. Bij een nieuw te realiseren arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) werken we met een vast bedrag voor realisatie, alsmede een abonnementstarief ingaande het daarop volgende jaar. Klik op het rode vlak links op deze pagina.

Het kan ook zijn dat u al een AOV heeft, en in principe ook niet van plan bent om deze AOV vaarwel te zeggen. Is deze AOV tot stand gekomen vóór 1 januari 2013? Dan hebben we goed nieuws voor u! In onze brochure over retourprovisie (zie tabblad formulieren) kunt u lezen hoe u via ons veel geld kunt besparen.

U bent DGA die binnenkort gaat stoppen met werken
Bij de verkoop van uw onderneming komt uw financiële toekomst aan de orde. In de periode die voor u ligt gaat u starten met uw tweede carrière, waarbij u uw gevoel een belangrijke rol laat spelen ten aanzien van de activiteiten die u gaat ondernemen.

Het is daarom van groot belang een juiste financiële planning te maken die met uw wensen en dromen rekening houdt. Hiertoe dient u een aantal stappen te zetten. Eén van deze stappen is het veilig stellen van uw pensioen. Er is veelal geen mogelijkheid uw pensioen, indien opgebouwd in eigen beheer binnen de onderneming die u gaat verkopen, te handhaven. Uw pensioen kan worden ondergebracht in een zogenaamde Pensioen B.V. of worden afgestort bij een professionele pensioenverzekeraar. Deze mogelijkheden kunnen wij voor u naast elkaar zetten. Het feit dat wij niet gebonden zijn aan pensioenverzekeraars stelt ons in staat u een objectieve keuze te laten maken om daarmee uw financiële toekomst te zeker te stellen.

Een andere mogelijkheid is dat uw pensioen is ondergebracht in een pensioenpolis die binnenkort tot uitkering komt en waarbij u voor de keuze staat uw daadwerkelijke pensioen aan te kopen (dit geldt evenzeer voor in privé gesloten lijfrenten).

De ervaring leert dat er grote verschillen bestaan in de hoogte van de uitkeringen die diverse pensioenverzekeraars bieden. Bij het maken van de juiste keuze zijn wij u graag behulpzaam.