Pensioen-, Lijfrente- en AOV adviseurs

ONAFHANKELIJK EN OP UURBASIS

Voor onafhankelijk pensioen, lijfrente en AOV advies

Geschiedenis
Het pensioenvakgebied bracht Jan van Dijk en Piet Terpstra bijeen en heeft in 2001 geleid tot de oprichting van een onafhankelijk adviesbureau, genaamd De Raadslieden van Hattem. Twaalf jaar vooruitlopend op wetgeving werd er vanaf het begin in 2001 provisievrij gewerkt.  

Wie zijn De Raadslieden van Hattem?
Twee pensioenspecialisten met een diverse achtergrond. Piet Terpstra startte zijn carrière bij een bank. Na diverse omzwervingen ging hij als accountmanager werken voor een pensioen-en levensverzekeraar. Als specialist in het individuele levensverzekeringsbedrijf kwam hij vaak in aanraking met de pensioenen van DGA’s en personeel van bedrijven. Deze ervaringen stellen hem in staat voor uw cliënt de juiste en op maat toegesneden pensioenoplossingen samen te stellen. Medio 2022 is Piet Terpstra overleden. Het kantoor wordt nu voortgezet door Jan van Dijk en diverse betrokken adviseurs en ondersteuners.  

Mr Jan van Dijk volgde zijn Rechtenstudie in Leiden. Een combinatie van Fiscaal Recht en Bedrijfsrecht zorgden voor een brede basis voor de functie als adviseur. Een start als belastingadviseur bij diverse kantoren waaronder accountantskantoren leidde tot de stap naar de levensverzekeringsbranche. In de functie van manager van het fiscaal-juridisch bureau van een pensioen- en levensverzekeraar neemt hij afscheid van zijn laatste werkgever.

Wat doen zij?

  • Advisering arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Advisering inzake expiraties van lijfrenten en pensioenen
  • Pensioenaankoop voor de stakende ondernemer
  • Omzetting stakingswinst en Fiscale OudedagsReserve (FOR)
  • Afstorten eigen beheer reserves voor de gepensioneerde DGA
  • Pensioenadvisering voor de DGA zelf en de werknemers van het bedrijf
  • Kostenanalyse van individuele – en/of collectieve pensioenregelingen
  • Second opinion op het gebied van pensioen en lijfrente
  • Advisering en het voeren van regie over collectieve pensioenregelingen
  • Beheer van collectieve pensioenregelingen

Onafhankelijkheid
De Raadslieden van Hattem zijn onafhankelijk en niet financieel verbonden aan enige verzekeraar of financiële instelling. De wensen van hun relaties vertalen zij naar een onafhankelijk en objectief advies, waarbij de kostenanalyse, de fiscaal-juridische- en technisch juiste oplossing voorop staat.

Transparantie en kostenbesparing
De Raadslieden van Hattem werken tegen een uurtarief of tegen vaste en vooraf besproken bedragen als het gaat om de advisering van pensioenen, lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Als er sprake is van productadvisering dan betreft dit dus altijd netto producten zonder verborgen beloningen.

Beloningsbeleid van ZZP-ers/freelancers
De Raadslieden van Hattem werkt samen met ZZP-ers/freelancers. De beloning van ZZP-ers/ freelancers bestaat uit een vergoeding op basis van uren. Het uurtarief wordt vooraf aan de opdracht gecommuniceerd aan de opdrachtgever. Er is geen sprake van variabele beloning. Het uurtarief is marktconform.

Wij beoordelen en sturen onze ZZP-ers/freelancers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het uurtarief.